Krisinformation

Jag gjorde ett besök till centrala Stockholm och översköljdes av budskap från MSB, först en reklamfilm innan bion och sedan affischer i tunnelbanan. https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/december2/krisinformation.se-gor-reklamkampanj

Om bara 25 % av befolkningen känner till sidan krisinformation.se är det nog en bra idé att marknadsföra den, även om de flesta antagligen inte kommer att gå in och titta på den i förväg. Och när det väl händer något ska man inte räkna med att det går att koppla upp sig mot nätet (som i scenariot på bilden där det härjar en kraftig storm och tunnelbanan inte går).